Ondernemen 0.1

Je vragen benader ik met een no nonsense aanpak. In een eerste oriënterend gesprek kunnen we vaststellen of ik je kan helpen en als dat niet het geval is, adviseer ik waar je beter terecht kunt. Daarbij vind ik het belangrijker om een goed product te leveren en plezier in mijn werk te hebben dan om zo veel mogelijk geld te verdienen.

 

Intake en offerte

Afhankelijk van je wensen kan een intake plaatsvinden waarin we een inventarisatie maken van je wensen. Een en ander wordt vastgelegd in een vrijblijvende offerte. Doorgaans kan aan het eind van de intake al een goede inschatting van de te verwachten kosten voor realisatie gegeven worden.

Tijdens de intake voor realisatie van je website besteden we bijvoorbeeld aandacht aan de volgende punten:

  • een korte toelichting op je werk;
  • kernbegrippen waarmee je werk getypeerd kan worden;
  • jouw ‘unique selling points’;
  • doelstellingen van de website en eventueel ook ambities voor de toekomst;
  • onderdelen die op de site aanwezig moeten zijn;
  • de beeldtaal van de site;
  • een viertal websites uit – bij voorkeur – dezelfde branche die je aanspreken en een viertal die je juist niet aanspreken.

 

Planning

Voor aanvang van de activiteiten maken we heldere afspraken over de aanpak en planning. Over het algemeen kan ik snel aan je opdracht beginnen en ik huldig het credo afspraak is afspraak.