Extreme Software Portability as an Art Form

Ik probeer wel eens uit te leggen waarom de uitdrukking {Code = poetry}; belangrijk is voor mijn relaties. Extreme Software Portability as an Art Form van Andrew Nacin helpt hier misschien bij. 

 

LW320F

 

Extreme Software Portability as an Art Form is een ’talk proposal’ van Nacin, één van de WordPress lead developers, voor de Open Source Bridge 2014 conferentie. In het voorstel legt hij uit hoe de zelf opgelegde eisen aan backwards compatibility de WordPress ontwikkelaars uitdagen om de grenzen van hun kunnen op te zoeken. En vervolgt “It’s not hard to look at it as an art form […] requiring a side of creativity that most projects would prefer to ignore.”

Volgens de Wikipedia “[wordt] onder Kunst […] in het algemeen verstaan: het product van creatieve menselijke uitingen”. Of wat explosiever: “Kunst moet zijn de aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie” aldus Kloos.

Zo zit dat dus: {Code = poetry}; En waarom dat belangrijk is voor mijn relaties? Omdat het iets zegt over de passie waarmee ik hun opdrachten vertaal naar code.

Wil je zelf ook eens ervaren hoe het is om met een gepassioneerde webdeveloper te werken? Contact!

 

De afbeelding had je vast al herkend als fragment van Metamorphosis II van M.C. Escher dat in deze symbool staat voor de ontwikkeling van Open source software en hoe deze zich ontwikkelt van amorfe structuur tot een wereldomspannend web.