Foppen Management & Mediation

Voor Foppen Management & Mediation is het brede werkveld omgezet in een heldere site in samenwerking met van Han Sinke. Van eerste concept tot en met realisatie

Fotografie ten behoeve van de illustraties is ook door mij verzorgd.