Meta Management en Coaching

Meta Management en Coaching heeft de opdracht gegund haar website te ontwerpen en realiseren. De opdracht omhelsde ook het ontwerp en realisatie van logo, briefpapier en visitekaartjes.

Deze opdracht is uitgevoerd in nauwe samenwerking met Han Sinke.