World Congress on Parasitic Plants

 

Een congres website met registratie en uitgebreid programma

De faculteit Plant Hormone Biology van de Universiteit van Amsterdam heeft behoefte aan een website voor het World Congress on Parasitic Plants dat in 2019 wordt georganiseerd.

Doelstellingen zijn in grote lijnen:

  • Informatie verschaffen over het congres,
  • Geïnteresseerden de mogelijkheid bieden zich te registeren voor passieve en / of actieve deelname,
  • Updates in de programmering eenvoudig verwerken.

 

Registratiegegevens verwerken in Excel en uitkomst in programma laden

Voor het algemene beheer van het evenement wordt gebruik gemaakt van Eventbrite. Dat kan vergaand worden geïntegreerd met WordPress en daar is voor de gegeven situatie geen voordeel uit te behalen. Daarom worden passieve deelnemers direct doorverwezen naar de registratie aldaar.

Voor actieve deelname is een formulier beschikbaar waarmee aanmelding, specifieke inhoud van de bijdrage en een aantal voorkeuren kenbaar kunnen worden gemaakt.

Deze aanmeldingen kunnen na goedkeuring eenvoudig worden toegevoegd aan een Excel spreadsheet dat de basis vormt voor het programma van het evenement. Het spreadsheet kan daarna in WordPress worden geladen (met behulp van de plugin WP All Import) en het bijgewerkte programma is direct beschikbaar op de website.