Problemen met WordPress oplossen

WordPress ProblemsOnlangs verscheen op Perishable Press een artikel onder de titel The Art of Troubleshoorting WordPress. Handig voor het geval WordPress bij hoge uitzondering eens een keer niet doet wat je er van verwacht 😉

Het artikel geeft je een hele serie handvaten om je onverhoopte WordPress problemen op te lossen, van open deuren als ‘think logically‘ to praktisch toepasbare tips als het instellen van de ‘debug mode‘.

Mocht je er zelf niet uitkomen, dan kun je natuurlijk altijd hulp inroepen, ook van mij. Ook hiervoor geeft het artikel je een paar tips. Mijn aanvulling daarop lees je hieronder.

[dwb_clear stop_float=1]

  • Zorg dat WordPress ‘core‘, plugins en het gebruikte thema up-to-date zijn. Dat is het eerste dat ik zal vragen te regelen mocht je mijn hulp inroepen.
    Let ook op eventuele commerciële plugins die niet via het reguliere update proces worden bijgewerkt; zorg dat je deze controleert en bijwerkt. Het is 100% zeker dat iedere professionele troubleshooter je zal vragen dit in orde te maken voordat men zelf tijd steekt in het uitzoeken.
  • Schets de exacte stappen die tot het probleem leiden; het probleem móet reproduceerbaar zijn. Als je deze stappen niet eenduidig kunt beschrijven, moet eerst worden gezocht naar de omstandigheden waaronder het probleem zich voordoet voordat aan een oplossing kan worden gedacht. Natuurlijk vallen deze zaken ook wel eens samen maar het is bij verre te verkiezen dat je zelf al weet wat je exact moet doen om het probleem te veroorzaken. Dat scheelt veel tijd bij het zoeken naar een oplossing.
  • In vervolg op het voorgaande punt; geef zoveel mogelijk informatie over handelingen die je hebt uitgevoerd direct vóór het probleem voor de eerste keer optrad. Bijvoorbeeld het installeren van een nieuwe plugin of het uitvoeren van een upgrade, het gebruik van een andere computer, overstappen van provider; alles dat op het pad van het probleem kan liggen.
  • Geef altijd informatie over het gebruikte operating system (Windows, Apple, Android, etc) en de browser (Google Chrome, Internet Explorer, etc) die je gebruikt.
  • Kopieer het adres van de pagina waar het probleem zich voordoet uit de adresbalk van je browser. Triviaal, zou je denken, maar…
  • In vrijwel alle gevallen heb ik voor het oplossen van problemen al snel toegang tot de WordPress administratie (met administrator rechten) en het bestandssysteem van de server (via FTP) nodig. In een enkel geval ook tot de database (via PhpMyAdmin). Als je zorgt dat je deze gegevens bij de hand hebt, kan altijd snel worden geschakeld.

 

Gewapend met deze informatie kan ik meestal snel de oorzaak van het probleem achterhalen en vaak ook direct oplossen. Ik raad je aan om eens in de gaten te houden hoeveel tijd je zelf kwijt bent aan het uitzoeken van problemen en je af te vragen hoe zich dat zou kunnen verhouden tot wat ingehuurde hulp.