Sociale media

Wat en waar

Hyves, Orkut, LinkedIn, Facebook, Twitter, Xing, het zijn nog maar een paar voorbeelden van de vele, honderden websites die onder de noemer ‘social media’ zijn te vangen. De verbindende factor van deze sites is dat vele mensen zich er op registreren en een netwerk van vrienden, kennissen en onbekenden aanleggen waarbij ze ook nog in meer of mindere mate een profiel van zichzelf opbouwen (in de vorm van tekst maar ook foto en video).

 

De verschillende services hebben ieder zo hun eigen gebruikersgroep, waarmee je rekening kunt houden. In Nederland zijn vooral Hyves, Facebook, Twitter en LinkedIn van belang. Als je in Duitsland zaken wilt doen, zo je eens naar Xing kunnen kijken. En Orkut in Zuid Amerika.

Sociale media is gróót

Halverwege 2010 werd met veel tamtam gemeld dat Facebook de best bezochte website van Amerika was geworden en op een enkele dag zelfs meer bezoeken telt dan Google. Analisten buitelden over elkaar om de betekenis hiervan te duiden.

Eén van de conclusies die wordt getrokken, luidt dat mensen meer behoefte hebben aan informatie uit vertrouwde bron (namelijk hun sociale netwerk) dan uit een onpersoonlijke bron als een zoekmachine.

Dat lijkt alleszins redelijk. Maar gestructureerde inhoud ontbreekt vooralsnog op sociale media platformen, waardoor deze toch minder geschikt zijn om, bijvoorbeeld, product info te achterhalen.

Moet ik ook sociaal doen?

De experts zijn het er nog niet helemaal over eens maar op dit moment mogen we toch wel stellen dat sociale netwerken een nog relatief onbelangrijke rol spelen waar het gaat om het gericht vragen of verstrekken van informatie – en dat is de eerste stap in het klantencontact die moet leiden tot ‘conversie’. De gemiddelde zoeker raadpleegt nog steeds websites die via de zoekmachines worden gevonden. De aanbieder van informatie wil er dus voor zorgen dat de zoeker zijn website vindt.

 

Daarnaast is het natuurlijk ontegenzeggelijk het geval dat je aanwezigheid op sociale media platformen positief bijdraagt aan de bekendheid van je diensten en producten. Voor grote ondernemingen biedt dit ook de mogelijkheid om actief contact met klanten te onderhouden, waar een kleine onderneming gewoon nog echt persoonlijke aandacht kan besteden.

 

Dus meedoen met de sociale media is – nog – niet echt een must maar kwaad kan het zeker niet.